Kurz lavínovej prevencie – prvá časť

Do hôr chodím často a rád. Trávim v nich čas aj spolu so svojou rodinou. Preto považujem za nesmierne dôležité a samozrejmé vedieť o nich čo najviac. Ako sa hovorí “človek sa učí celý život” alebo “človek sa učí najlepšie na vlastných chybách”. V prípade lavín hlavne tá druhá veta nie je z pohľadu dĺžky života optimálna…

Preto som sa rozhodol investovať čas a peniaze do profesionálnych lavínových kurzov, na ktorých sa dá veľmi veľa naučiť hlavne o prevencii rizík, ale v neposlednom rade aj prakticky nacvičiť kamarátsku pomoc v horách.

Pri hľadaní dostupných kurzov som natrafil na naslovovzatých profíkov, ktorí pracujú pod značkou Mountain ProGuiding. Okrem kurzov lavínovej prevencie zabezpečujú aj kompletnú zimnú a letnú vodcovskú činnosť v spolupráci s certifikovanými horskými vodcami UIAGM.

Kurz lavínovej prevencie
Kurz lavínovej prevencie s horským vodcom UIAGM Ivanom Žilom (Mountain ProGuiding), Skalnaté pleso, február 2016

V tomto článku chcem len krátko zhrnúť najdôležitejšie veci, ktoré sa dajú pod dohľadom profesionálov naučiť. Článok nenahrádza samotný kurz, ktorý je ďaleko obsiahlejší, a najmä zameraný na praktické precvičenie nadobudnutých vedomostí.

Odporúčam všetkým záujemcom (nielen) o zimné radovánky v horách takýto kurz určite absolvovať. Získate prehľad, ktorý len samotným chodením do hôr určite nenadobudnete.

To najdôležitejšie na úvod – lavínová prevencia

Niekoľko bodov, ktoré je veľmi dôležité pochopiť a zrealizovať ešte predtým, než vykročíte do hôr:

 1. MAPA
  Pred odchodom si pripravte kompletný a detailný plán túry na podrobnej mape (mierka 1:25 000), naučte sa všetky miestne názvy dolín a vrchov, orientačných bodov v teréne, pozrite si strmé úseky a alternatívne ústupové cesty.
 2. ČASOVÝ PLÁN
  Naplánujte si presné časy postupu, berte do úvahy kondíciu najmenej zdatného parťáka, prestávky na jedlo, orientáciu alebo fotenie. Zarátajte časové rezervy pre neočakávané udalosti (napr. pokazená výstroj, ap.)
 3. ĽUDSKÝ FAKTOR
  Dôkladne sa zoznámte s parťákmi, s ktorými plánujete túru – stav kondície, skúsenosti, ale najmä psychologický faktor, a to povahu a možné reakcie na rozhodovanie a hraničné situácie.
 4. LAVÍNOVÁ SITUÁCIA V OBLASTI TÚRY
  Stupne lavínového nebezpečenstva nestačia! Vždy je nutné podrobne prečítať bulletin, kde je popísaný podrobne aj vývoj situácie v oblasti (história aj tendencia na najbližšie dni). Dôkladne si osvojte definície stupňov – ani jednotka neznamená úplnú istotu, počet nehôd pri dvojke a trojke je štatisticky dokonca rovnaký!
  Ak ani tak nemáte istotu, alebo vyrážate do hôr skoro ráno (ešte pred vydaním aktuálneho bulletinu) neváhajte kontaktovať Stredisko lavínovej prevencie, kde vám ochotne situáciu popíšu. V slovenských horách na tel. čísle +421 44 5591 695.

Správanie v priebehu túry

Ak ste sa správne zbalili a vyrážate do hôr, postupujte podľa plánu a nezabudnite:

 1. SKONTROLOVAŤ VÝSTROJ
  Skontrolujte svoju výstroj aj výstroj parťákov – sonda, lopata, kompas, mapa a lavínový vyhľadávač sú povinnou výbavou! Na začiatku si všetci musia zapnúť (do stavu vysielania) lavínový vyhľadávač, vodca skupiny postupne skontroluje funkčnosť všetkých ostatných (a na záver si nesmie zabudnúť aj ten svoj prepnúť do stavu vysielania!).

  Otestovali sme aj osvedčený a veľmi jednoducho ovládateľný vyhľadávací prístroj MAMMUT BARRYVOX ELEMENT
  Otestovali sme aj osvedčený a veľmi jednoducho ovládateľný vyhľadávací prístroj MAMMUT BARRYVOX ELEMENT
 2. PRIEBEŽNE KONTROLOVAŤ SITUÁCIU
  Počas postupu neustále kontrolujte nielen čas, ale aj kvalitu snehu (sondovanie paličkou, narezanie snehu, prípadne aj kompresný test).

  Horský vodca UIAGM Ivan Žila predvádza ako jednoducho počas túry otestovať povrchové vrstvy snehu
  Horský vodca UIAGM Ivan Žila demonštruje ako jednoducho počas túry otestovať povrchové vrstvy snehu

  Test stability sa dá previesť aj prostredníctvom zložitejšej techniky - Rutschblock Test, profesionálny záchranár Jan Kořínek oddeľuje poskokom na bloku klznú vrstvu
  Test stability sa dá previesť aj prostredníctvom zložitejšej techniky akou je napríklad Rutschblock Test (profesionálny záchranár Jan Kořínek testuje poskokom prvú klznú vrstvu, ktorá sa následne oddeľuje po celej šírke bloku)
 3. DODRŽIAVAŤ SPRÁVNE ROZOSTUPY
  Pri výstupe dodržiavajte rozostupy minimálne 15 m (najmä na svahoch so sklonom viac ako 30°) – pozor pri cik-cak pohybe do svahu, kedy sa vzdialenosť pri stretávaní zmenšuje!
  Pri zjazdoch musia byť rozostupy väčšie (aspoň 50 m), svahy prudšie ako 35° zlyžujte jednotlivo. Pozor na zjazdový koridor!

  lavínová prevencia
  Rozostupy pri vstupe na strmší svah, Malá studená dolina
 4. SPRÁVNE VYKONÁVAŤ ZJAZDY
  Pri zjazdoch si neupínajte bedrový ani prsný pás na batohu, nepoužívajte remienky na paličkách. V prípade spustenia lavíny všetko navyše na vašom tele funguje ako kotva!
 5. NIKDY NEPODCEŇUJTE PSYCHOLÓGIU SKUPINY
  Nespoliehajte sa na postup iných skupín “veď aj oni tam idú”. Nechoďte bezhlavo po prešľapaných stopách, uvažujte kriticky. Pozor na emócie – častokrát vidíme to, čo chceme vidieť. Nespoliehajte sa bezvýhradne na rady domácich “expertov”.

Kamarátska pomoc v prípade lavínovej nehody

V prípade, že ste svedkom zosunu lavíny, uvedomte si, že z pohľadu prežitia zasypaných je prvých 18 minút kritických! V tomto čase sa k lavíne nemá šancu dostať žiadna pomoc zvonku. Preto je absolútne dôležité začať so záchranou okamžite, hrá sa o čas! Do 35 minút zomiera až 70% zasypaných. V prípade vzduchovej kapsy dokáže výnimočne človek prežiť pod lavínou aj 90 – 120 minút.

Desať dôležitých pravidiel:

 1. Zachovajte kľud a sústreďte sa pohľadom na lavínové pole.
 2. Sledujte miesto, kde vidíte človeka v lavíne naposledy.
 3. Zavolajte ihneď Horskú záchrannú službu.
  Pozor – nie 112!, v slovenských horách je to tiesňové tel. číslo 18 300.
  Ak ste v skupine viacerí, požiadajte o volanie kamaráta a začnite ihneď s lokalizáciou zasypaného.
 4. Zhodnoťte situáciu a hroziace nebezpečenstvo.
 5. Rýchlo prehľadajte povrch lavínišťa a hľadajte dôležité stopy – časti výbavy, odevu, atď. Nikdy ich nepremiesňujte, iba ich viditeľne označte pre zhodnotenie profesionálnymi záchrancami.
 6. Ak je to možné s ohľadom na nebezpečenstvo, vyšlite člena skupiny pre pomoc (napríklad do blízkej horskej chaty, ap.)
 7. Ak je niekomu zo skupiny nevoľno, ihneď ho pošlite mimo lavínišťa (mohol by znehodnotiť pachovú stopu pre záchranárskeho psa).
 8. Pri vyhľadávaní je nutné postupovať systematicky a rýchlo. Dajte však aj na rozum a vaše zmysly.
 9. Nikdy nevyťahujte pozitívnu sondu!
 10. Po lokalizácii zasypaného musia začať kopať všetci.

V prípade úspešného vyhrabania zasypaného je nutné ihneď začať s prvou pomocou, prípadne oživovaním. Aj toto je súčasťou lavínového kurzu a je výborné si tieto vedomosti aspoň raz ročne znova vyskúšať. Môže vám to pomôcť v akejkoľvek životnej situácii.

Zdroje informácií a užitočné linky

Informácie o stupni lavínového nebezpečenstva, bulletiny:
Slovensko: www.laviny.sk
Rakúsko: www.lawinen.at
Svet: www.awalanches.org

Doplnkové informácie o teréne, snehových profiloch:
Lavínová mapa Slovensko: www.hiking.sk
Snehové profily Svet: EAWS SnoProfiler

Inštitúcie:
Horská záchranná služba Slovensko: www.hzs.sk
Horská záchranná služba Rakúsko: www.bergrettung.at
Združenie OeAV / Alpenverein Rakúsko: www.alpenverein.at

Zdieľajte ak sa Vám páčilo:

Leave a Reply